شب 27 ماه رمضان؛ آیین «دوست، دوست، دوست علی»

شب 27 ماه رمضان؛ آیین «دوست، دوست، دوست علی»

این خونه شربت و قنده، امام علی درشا نبنده...

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :