رونـمایی از طـرح "هـمیاران خـدمات شهری" در شـورای آموزش و پرورش اسـتان یـزد

رونـمایی از طـرح "هـمیاران خـدمات شهری" در شـورای آموزش و پرورش اسـتان یـزد

از طرح دانش آموزی سلامت بوم با رویکرد تاکید بر طرح "همیاران خدمات شهری" در شورای آموزش و پرورش استان یزد رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، در دویست و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش استان که روز شنبه بیست و پنجم خرداد ماه و به ریاست استاندار یزد برگزار شد از طرح پایلوت همیاران خدمات شهری در سطح مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی رونمایی شد.

این طرح که از طرف سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد و نماینده انجمن های اولیاء و مربیان و عضو شورای آموزش و پرورش استان ارائه شده است، مورد بحث و تبادل نظر اعضای جلسه قرار گرفت.

در ادامه جلسه محمد علی طالبی استاندار یزد و رئیس شورای آموزش و پرورش استان ایده طرح همیاران خدمات شهری و پررنگ نمودن نقش دانش آموزان در این طرح و نیز توجه به طرح بالادستی سلامت بوم(برنامه های ویژه مدارس) را درخور توجه و تقدیر دانست.

با اجرای پایلوت این طرح که با پیگیری و پیشنهاد منطقه دو شهرداری یزد و همکاری اداره آموزش و پرورش ناحیه در مدارس منتخب منطقه اجرائی شده، باعث تشویق دانش آموزان در امر تفکیک زباله از مبدا، کاهش تولید زباله و توجه ویژه به مسائل زیست محیطی شهری شده است.

آدرس کوتاه :