تشکیل اولین جلسه هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی سال 98 در شهرداری یزد

تشکیل اولین جلسه هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی سال 98 در شهرداری یزد

رئیس ستاد خدمات سفرهای نوروزی شهرداری یزد اولین جلسه هماهنگی ارائه خدمات سفرهای نوروزی را در تاریخ هیجدهم مهرماه 97 در سالن جلسات شهرداری مرکزی تشکیل داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری یزد به منظور هم افزایی و تشریک مساعی مدیران و پرسنل شهرداری درخصوص خدمات رسانی به میهمانان و شهروندان در ایام نوروز، جلسه ای  از سوی  معاون خدمات شهری به عنوان رئیس ستاد خدمات نوروزی شهرداری، در تاریخ هیجدهم مهرماه در سالن جلسات شهرداری مرکز تشکیل شد.

در این جلسه هماهنگی های لازم درخصوص  مسئولیت هریک از مناطق، معاونت ها و سازمان ها در ایام نوروز به عمل آمد.

آدرس کوتاه :