برگزاری جلسه ارائه و بررسی پروژه احیای کارخانه جنوب یزد

برگزاری جلسه ارائه و بررسی پروژه احیای کارخانه جنوب یزد

جلسه ارائه و بررسی پیشنهادات طرح های اقتصادی و کاربری های پروژه احیای کارخانه جنوب یزد در محل دفتر معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور معاون شهرسازی و معماری، برخی از کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری، دکتر علیپورسرپرست تیم طراحی اقتصادی مشاور کارخانه جنوب برگزار شد، به بحث و تبادل نظر درخصوص کاربری های ممکن برای این مجموعه پرداخته شد.

پس از صحبت های اولیه کارشناسان بخش های مختلف و ارائه پیشنهادات و اطلاعات به مشاور جهت تصمیم گیری بهتر، مشاور پروژه به بیان نتایج مطالعات صورت گرفته تاکنون و برآوردهای اقتصادی مدنظر مشاور پرداخت.

در نهایت فرهمند معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با جمع بندی مباحث مطرح شده، ضمن تاکید بر بررسی و لحاظ نمودن تمام کاربری های ممکن برای این مجموعه، خواستار نگاه ویژه به این پروژه به عنوان یک مکان فرهنگی اجتماعی برای عموم مردم شهر شد که پتانسیل پذیرش گردشگران را نیز با توجه به موقعیت آن در محدوده ورودی جنوبی شهر دارد. توجه به کاربری هایی برای حضور و فعالیت زنان و کودکان و طراحی فضایی به عنوان تالار همایش های شهر یزد از دیگر موارد مورد تاکید فرهمند برای این پروژه می توان نام برد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.