اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری

اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در دیدار با مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری به بحث و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، عباس ملازینلی در دیدار با آرش نواب مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در خصوص اهمیت "آموزش شهروندی" در کنترل مصرف گرایی شهروندان در حوزه برق شهری به بحث و تبادل نظر پرداخت.
در این دیدار، نواب مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن قدردانی از عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، با اشاره به مشکلات حوزه برق شهری و مصرف گرایی شهروندان، بر اهمیت نقش آموزش شهروندی در مدیریت مصرف برق تأکید کرد.
همچنین در این نشست پیرامون افزایش همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری به ویژه ایفای نقش مضاعف واحد آموزش شهروندی این سازمان در حوزه مصرف برق، بحث و تبادل نظر شد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.