گزارش تصویری رزمایش زنگ نشاط با رژه پرسنل و ناوگان خدمات رسان شهرداری یزد در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان با حضور شهردار شهر جهانی و مدیران استانی و شهرداری یزد

گزارش تصویری رزمایش زنگ نشاط با رژه پرسنل و ناوگان خدمات رسان شهرداری یزد در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان با حضور شهردار شهر جهانی و مدیران استانی و شهرداری یزد

.

آدرس کوتاه :