گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از پروژه های عمرانی و فرهنگی سطح شهر

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از پروژه های عمرانی و فرهنگی سطح شهر

.

آدرس کوتاه :