لزوم همدلی و هم افزایی در توسعه و مدیریت شهری با افزایش تعامل بین شهرداری و اداره امور مالیاتی

لزوم همدلی و هم افزایی در توسعه و مدیریت شهری با افزایش تعامل بین شهرداری و اداره امور مالیاتی

شهردار یزد و معاون مالی و اقتصادی شهرداری یزد در روز یکشنبه بیست و سوم تیر ماه با حضور در اداره امور مالیاتی استان، با منوچهر اسدی، مدیر کل امور مالیاتی دیدار کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جمال الدین عزیزی و سید علی مشتاقیون در روز یکشنبه بیست و سوم تیر ماه با حضور در اداره امور مالیاتی استان، با منوچهر اسدی، مدیر کل امور مالیاتی دیدار کردند.

شهردار یزد اظهار امیدواری کرد: امور مالیاتی، شهرداری یزد را که از بزرگترین و با اهمیت ترین کارفرما ها است با همدلی و هم افزایی در توسعه و مدیریت شهری همراهی نماید.

اسدی مدیرکل امور مالیاتی استان نیز اظهار داشت: ما خود را جدای از شهرداری نمی دانیم و آماده هر گونه تعامل و همکاری هستیم، زیرا تعامل هر دو دستگاه، در نهایت به نفع شهر و استان می باشد.