یزد صاحب شهرک صنایع چوب می شود

شناسه : 93248662

یزد صاحب شهرک صنایع چوب می شود

محمد رضا دشتی :همدلی اتحادیه ها در زمینه سازی شهری آرام وایجادشهرکی تخصصی ستودنی است .

محمد رضا دشتی :همدلی اتحادیه ها در زمینه سازی شهری آرام وایجادشهرکی تخصصی ستودنی است .

 

رئیس و کادر اجرائی اتحادیه صنایع چوب در نشستی با محمدرضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی ، راهکارها و شرایط ساخت شهرک تخصصی و نیازمندی های اتحادیه را بررسی و تصمیم گیری نمودند .

در این نشست رئیس اتحادیه صنایع چوب با بیان اینکه این اتحادیه در 9 رشته تخصصی و حدود 1300 واحد صنفی در شهر مشغول به فعالیت هستند افزود :

همت ما تلاش در راستای هم افزایی و ایجاد یک شهرک همانند سایر استانها و به مراتب بروزتر است و این مهم در یزد به عنوان شهر مرکزی در کشور دور از انتظار نیست .

 رئیس سازمان ساماندهی مشاغل در این نشست ضمن تقدیر از پیگیری ها و دلسوزی های رئیس و کادر اتحادیه گفت : به حق شایستگی نمایندگان اتحادیه در پیگیری و جدیت در ایجاد شهرک صنایع چوب ستودنی است افزود:

ما در راستای رسالت سازمانی خود در نظر داریم که با همت اصناف به سمت راسته بازارها و ایجاد بسترو زمینه برای شهری آرام حرکت کنیم و این مهم بدون همراهی اصناف و تک تک واحدهای صنفی محقق نخواهد شد .

دشتی گفت : از جمله اتحادیه های دلسوز و پیگیر در زمینه ایجاد شهرک ، اتحادیه سنگ در یزد می باشد که با تدابیر اندیشیده شده و زمان بندی پس از اختصاص زمین به سمت خروج آنها از شهر خواهیم رفت .

((محمدرضا دشتی ))  افزود : با تدابیر در نظر گرفته شده از سوی هیئت مدیره و شهردار محترم قادر خواهیم بود زمین به قیمت مناسب برای خروج مشاغل فنی ارائه نمائیم و در تحقق این مهم نیز تلاش خواهیم نمود  .

 

((تصاویر خبر مربوط به نشست های متعدد میباشد )) 

 

آدرس کوتاه :