گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان از میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

شناسه : 90961239

آدرس کوتاه :