قابل توجه متقاضیان فعالیت در شب بازار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شناسه : 90837287

قابل توجه متقاضیان فعالیت در شب بازار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

وگذاری غرفه های شب بازار از تاریخ 1397/02/01 بر اساس آئین نامه پذیرش متقاضیان شب بازار انجام میشود . متقاضیان جهت تشکیل پرونده با همراه داشتن مدارک ذیل به سازمان مراجعه نمایند

مدارک مورد نیاز

1.کپی و اصل شناسنامه تمام صفحات و کارت ملی

2.دو قطعه عکس

3.قبض برق ،گاز یا تلفن منزل محل سکونت

 

آدرس سازمان : میدان شهید آقابابایی (صداوسیما) جنب پادگان شهید صدوقی - میدان مرکزی میوه تره بار یزد - ساختمان اداری

 

 

 

 

...
.

آدرس کوتاه :