فعالیت روزبازار تحت نظر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

شناسه : 90839106

فعالیت روزبازار تحت نظر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد از فعالیت دو بازار روز در این شهر خبر داد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهر و رآورده های کشاورزی شهرداری ید ابوالقاسم ابوالحسنی اظهار کرد: برگزاری بازار روز هفتگی با هدف حمایت از عرضه تولیدات مشاغل خانگی و افراد کم سرمایه جهت کسب و کار انجام می شود .

 

وی افزود : بازار شب و روز هفتگی در مناطق مختلف از شهر یزد با ایجاد فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان مشاغل محلی و خانگی برای عرضه محصولات محسوب می شود .

 

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری بیان کرد : برگزاری این بازارها در ساماندهی دست فروشان برای جلوگیر از استقرار در معابر عمومی بسیار موثر می باشد .
.

 

ابوالحسنی افزود : محل برگزاری این بازارها در دو روز هفته پنج شنبه و جمعه در جنب شهرک مشاغل فنی یزد برگزار می گردد و محل شب بازار تحت نظر سازمان نیز پایانه مسافربری امام علی ع میباشد .

 

 

 

 

.
..

آدرس کوتاه :