طرح احداث میدان و دسترسی سهل و آسان به میدان مرکزی میوه و تره بار بزودی اجرایی میشود

شناسه : 91957979

طرح احداث میدان و دسترسی سهل و آسان به میدان مرکزی میوه و تره بار بزودی اجرایی میشود

محمد رضا دشتی رئیس سازمان نیز در این جلسه با ذکر این نکته که پتانسیل تجاری سازی میدان مرکزی میوه وتره بار با برخی اقدامات جان تازه خواهد گرفت و میتواند زمینه ساز انجام برخی اقدامات در آینده ای نه چندان دور خواهد شد.

اولین نشست هماهنگی در خصوص ایجاد میدان و دسترسی امن به میدان مرکزی میوه وتره بار در دفتر سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد برگزار گردید
.

 

در جلسه هماهنگی که بدین منظور برگزار گردید محمود دهقان معاون امور حمل ونقل و زیر بنایی به همراه جمعی از کارشناسان  حضور داشتند موارد از جمله آبراه اصلی ، نحوه احداث میدان و همچنین روشنایی معابر ورودی بررسی گردید .

محمود دهقان در این جلسه با اشاره به احداث دسترس ایمن به نمایشگاه بین المللی و ادامه اجرای طرح در دسترس به میدان مرکزی را از جمله اقدامات اصلی و اساسی در این دوره برشمرد و افزود اتصال چند گانه میدان مرکزی میوه و تره بار به  مبادی شهری از جمله اقدامات است که مبنای عملکرد برای دسترس ایمن به میدان مرکزی خواهد شد .

محمد رضا دشتی رئیس سازمان نیز در این جلسه با ذکر این نکته که پتانسیل تجاری سازی میدان مرکزی میوه وتره بار با برخی اقدامات جان تازه خواهد گرفت و میتواند زمینه ساز انجام برخی اقدامات در آینده ای نه چندان دور خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :