صورتجلسه مورخ 17/6/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278929
صورتجلسه مورخ 17/6/90 هیات مدیره سازمان

 

صورتجلسه هیات مدیره مورخ 13/6/1390

1 . نامه شماره 3753مورخ 6/6/90 سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در خصوص نرخ قرارداد حمل ضایعات و زباله های تولیدی میدان میوه و ترهبار مطرح شد با توجه به افزایش چند برابری نرخ نسبت به سال گذشته و توضیحات مدیر عامل و نظر ایشان مبنی بر تجدید نظر در نرخ پیشنهادی و با عنایت باینکه جمع آوری و بارگیری زباله توسط عوامل و کارگران میدان صورت می گیرد و فقط حمل و دفن زباله توسط سازمان پسماند انجام می شود مقرر گردید مدیر عامل پیگیری داشته باشد حتی المکان با نرخ هر سرویس 000/550 ریال قرارداد منعقد شود

2 . پیرامومن مسائل و امور جاری سازمان و موضوع عقد قراردادهای اجاره غرفه ها با مستاجرین مطرح و توسط مدیر عامل توضیح داده شد و هیات مدیره راهنمایی و نظرات خود را اعلام نمودند      

 

جلسه راس ساعت 16:20 با ذکر صلوات خاتمه یافت 

 

 

 

آدرس کوتاه :