صورتجلسه مورخ 17/5/90 هیات مدیره سازمان

شناسه : 278899
صورتجلسه مورخ 17/5/90 هیات مدیره سازمان

 

صورتجلسه هیات مدیره مورخ 17/5/1390

1 . موضوع نامه شماره 3839 مورخ 16/5/1390 سازمان فاوا در خصوص دسترسی سازمان به سامانه سامت مطرح شد مقرر گردید به جهت وحدت رویه بین شهرداریها و سازمان ها هر گونه اقدام مطابق تصمیم گیری توسط شهردار محترم صورت گیرد

2 . طبق گزارش مدیر عامل سازمان علیرغم پیگیری های مکرر سازمان و مکاتبات متعدد با مستاجرین غرفه های میدان در خصوص عقد قرارداد اجاره سال جاری و پرداخت حقوق سازمان تعدادی از مستاجرین ( حدود 30% ) تا کنون حاضر به امضاء قرارداد و پرداخت اجاره نشده اند مقرر گردید آقای اکبر دهقان ( رئیس اتحادیه صنف و عضو هیات مدیره سازمان ) نیز موضوع را پیگیری و مطابق لیستی که سازمان به ایشان ارائه نموده با مستاجرین مذاکره و نتیجه را در جلسات آتی گزارش نماید

جلسه راس ساعت 14:15 با ذکر صلوات خاتمه یافت 

 

آدرس کوتاه :