سیصد بیست وچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ28/5/92

شناسه : 279209
سیصد بیست وچهارمین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ28/5/92

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدوبیست وچهارمین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/972 922300  مورخ 27 /05/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، دو  شنبه مورخ 28/05/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

 نامه شماره 301/920022019 مورخ 26/5/92 معاون محترم فنی وعمرانی شهرداری یزد به معاون محترم حمل ونقل وترافیک با موضوع خط کشی ونصب تابلو در میدان مرکزی میوه وتره بار  مطرح  و ضمن تشکر از همراهی ایشان مقرر شد مدیرعامل تا حصول نتیجه وانشاا... نصب در حد اقل زمان ممکن، پیگیری نماید.

02

نامه شماره 922300957 مورخ 27/5/92 سازمان میادین میوه وتره بار با موضوع ارائه سه نسخه متمم واصلاحیه بودجه سال 1392سازمان میادین میوه وتره بار از حیث درآمد وهزینه 000/000/600/15 ریال مطرح  وبه استناد مفاد بند 3 از ماده 17 (وظایف واختیارات هیات مدیره) مورد بررسی قرار گرفت وتائید شد. ومقرر گردید جهت تصویب به شورای سازمان ارسال گردد.

03

نامه شماره 922300955 مورخ 27/5/92 سازمان میادین میوه وتره بار با اعلام مبلغ 000/500/65 ریال برای هزینه های ثابت (سرامیک،لامپ،کلید وپریز، لوله کشی گاز-آب،کنتورگاز کنتور برق و... ) واحد لبنیاتی میدان مطرح ومقرر شد. توسط مستاجر وبا نظارت سازمان حداقل هزینه های ثابت انجام پذیرد . ودر صورتی که در پایان قرارداد (یکسال) مستاجر تمایل به ادامه همکاری نداشت . از مستاجر بعدی دریافت شود.

04

نامه شماره 922300959 مورخ 27/5/92 سازمان میادین میوه وتره با موضوع پرداخت حق سنوات پرسنل سازمان در سال 1386 از محل سپرده شرکت غدیر نگارستان (طرف قرارداد سازمان در آن سال ) مطرح وبا توجه به نامه شماره 31108 مورخ 6/5/92 اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان یزد مقرر شد از محل سپرده شرکت مذکور پرداخت گردد.

05

نامه شماره 114/920021822 مورخ 24/05/92 شهرداری یزد با موضوع تعیین تکلیف 17 غرفه میدان میوه وتره بار مرکزی یزد قرائت وبه سمع اعضای محترم هیات مدیره رسید. مقرر شد کمافی السابق موضوع با محوریت شهرداری توسط مدیرعامل پیگیری شود.

آدرس کوتاه :