سیصدو هیجدهمین صورت جلسه مورخ 2/4/92 هیات مدیره سازمان

شناسه : 279129
سیصدو هیجدهمین صورت جلسه مورخ 2/4/92 هیات مدیره سازمان

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدوهیجدهمین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/675 922300  مورخ 01 /04/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، یک  شنبه مورخ 02/04/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

در اجرای مفاد بند یک  از صورت جلسه مورخ 06/03/92 هیات مدیره (315 جلسه ) با موضوع فعالیت بخش مجوز دار در امر وانت تلفنی میدان میوه وتره بار ، مدیر عامل اعلام نمود با دعوت از کارشناس رسمی دادگستری وبازدید انجام شده و در نظر گرفتن 250 متر مربع پارکینگ .اجاره ماهیانه مبلغ  000/600/4 ریال  مشخص شده است .  اعضاء پس از بررسی موضوع ودر راستای نظم بخشیدن به فعالیت های میدان واز طرفی ایجاد تسهیلات برای مراجعین ونهادینه کردن درآمد های پایدارو...  ودر خواست شماره 922300516 مورخ 05/03/92 آقای محمد حسین دلشاد  ، مصوب شد از طریق کسب مجوز از کمیسیون ماده 14 شهرداری برای مدت یکسال با عقد قرارداد با نامبرده همکاری شود.

02

مدیرعامل سازمان اعلام نمود با دعوت از کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ اجاره محل نصب تجهیزات شرکت مخابرات(BTS) در میدان میوه وتره بارجدید (پیامبر اعظم (ص))، ماهیانه مبلغ 000/600/4 ریال مشخص شده است. اعضاء پس از بررسی موضوع  مصوب نموداند مدیرعامل برای مدت یکسال ( 01/04/92 الی 31/03/92 ) با شرکت مخابرات استان یزد  قرارداد تنظیم واقدام نماید.

03

مدیرعامل سازمان اعلام نمود با دعوت از کارشناس رسمی دادگستری  مبلغ اجاره سوپر مارکت در میدان میوه وتره بار جدید (پیامبر اعظم (ص))، ماهیانه مبلغ 000/500/4 ریال مشخص شده است. اعضاء پس از بررسی موضوع ،با توجه به درخواست شماره 922300 مورخ  /03/92 آقای محمد تقی خالوئی ،  مصوب شد از طریق کسب مجوز از کمیسیون ماده 14 شهرداری برای مدت یکسال با عقد قرارداد با نامبرده همکاری شود.

 

 

آدرس کوتاه :