سیصدو نوزدهمین صورت جلسه مورخ 9/4/92 هیات مدیره

شناسه : 279139
سیصدو نوزدهمین صورت جلسه مورخ 9/4/92 هیات مدیره

بسمه تعالي

  صورتجلسه

سیصدونوزدهمین جلسه هيأت مديره سازمان میادین میوه وتره بارشهرداري يزد  باتوجه به دعوت نامه شماره445/710 922300  مورخ 08 /04/92 در محل سازمان با ياد و نام ايزد منان  ، یک  شنبه مورخ 09/04/92ساعت 15/14 باحضور اعضاي محترم تشكيل شد وپس از بحث وتبادل نظر پيرامون دستوركارجلسه(امور جاری سازمان ) به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.  

 

رديف

مصوبات

 01

مدیرعامل سازمان گزارشی از تهیه وتوزیع سبد کالا بین پرسنل شهرداری  به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ارائه نمود .مصوب و مقرر شد برابر مبلغ شهرداری یزد بن کارت توسط مدیرعامل تهیه وتوزیع گردد.

02

نامه سازمان میادین میوه وتره بار با موضوع بن تولد  توسط مدیرعامل مطرح که با توجه به سابقه واقدام شهرداری یزد مورد تصویب قرار گرفت ومقرر گردید به پرسنل متاهل حواله 000/000/1 ریالی و پرسنل مجرد حواله 000/800 ریالی اهداء گردد. 

03

مدیرعامل گزارشی در اجرای مفاد بند شش از صورت جلسه مورخ 06/03/92 هیات مدیره با موضوع  تخفیف 40% برای عقد اولین قرارداد بهره برداری با تنظیم لایحه وارسال به شورای اسلامی شهر برای اخذ مجوز های لازم ارائه داد. وعنوان شد در کمیسیون بودجه شورا مصوب وبه صحن شورا برای تصویب نهائی ارجاع داده شده است.   

آدرس کوتاه :