سلسله نشست های میدان داران میدان مرکزی با محمدرضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

شناسه : 91702459

سلسله نشست های میدان داران میدان مرکزی با محمدرضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

بررسی عملکرد ، ارائه راهکار با نگاه به آینده در جلسه تنی چند از میدانداران با محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهریو فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

سلسله نشست های هم اندیشی و بررسی عملکرد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با حضور جمعی از میدان داران میدان مرکزی برگزار شد .

 

در این نشست محمدرضا دشتی با بیان اقدامات صورت گرفته در خصوص دسترس میدان مرکزی و اعتبار 900 میلیونی در این خصوص افزود با مصوبه شورای اسلامی ماه آذر و جابجایی اعتبار صورت گرفته تا پایان دی ماه شاهد شروع عملیات عمرانی خواهد بود.

 

محمدرضا دشتی با توجه به اقدام سازمان در خصوص تعویض لامپ های معابر میدان مرکز اقدامی اساسی در زمینه کاهش مصرف انرژی بود افزود : با این اقدام ساعت روشنایی معابر و همچنین افزوده شدن معابر جدید به روشنایی در دستور کار قرار گرفته است .

محمد رضا دشتی ضمن عذرخواهی در خصوص ایجاد شعبه بانک در میدان مرکز با پیشنهاد نظرخواهی و اولویت بندی بانک ها د این موضع صورت پذیرد .

 

در این نشست میدانداران به بیان مشکلات و ارائه راهکارها خود در زمینه پیشرفت میدان مرکزی پرداختند

آدرس کوتاه :