جمع آوری و حمل و نقل خودرو های فرسوده

شناسه : 278869
جمع آوری و حمل و نقل خودرو های فرسوده

به گزارش روابط عمومی سازمان

 طی هماهنگی بعمل آمده با اداره اجرائیات  شهرداری و همکاری عوامل آن اداره با عوامل سازمان تعداد 10 خودرو فرسوده که در سطح میدان رها شده بوده و منجر به سد معبر بی نظمی در عبور و مرور و ترافیک می شدندبا اخطار به صاحبان آنها و مهلت 48 ساعته  از میدان خارج وتحویل پارکینگ خودرو های فرسوده واقعدر بلوار جانباز جنب پل شهید تقوی گردید. 

آدرس کوتاه :