جلسه مشترک تبادل نظر در مورد اجرای اقدامات اتباع غیر ایرانی در سال جدید در میدان مرکزی برگزار گردید

شناسه : 90965501

جلسه مشترک تبادل نظر در مورد اجرای اقدامات اتباع غیر ایرانی در سال جدید در میدان مرکزی برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در این نشست ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان  ضمن اشاره به جلسات متعدد فرمانداری یزد و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه در خصوص اتباع غیر ایرانی بدون پروانه اشتغال در میدان مرکزی خواستار همت و نگاه ویژه میدانداران به این موضوع تا رفع این معضل شد

 

ابوالحسنی افزود : اشتغال بکار اتباع بیگانه به خصوص اتباع غیر مجاز لطمات زیادی را به بازار کار ایران وارد کرده است و از این جهت باید ساماندهی حضور این اتباع در میدان مرکزی بررسی و موارد لازم تبیین واجرائی شود

 

در پایان ضمن بررسی موضوع جلسه و انجام تبادل نظر با میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار در خصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع با توجه به موارد قانونی و همکاری میدانداران در اجرای قوانین فوق تاکید شد .

 

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :