جلسه تقدیر و تشکر از دشتی مدیر سابق امور اداری شهرداری و ابوالحسنی رئیس سازمان سا ماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با اهدای لوح تقدیر از سوی شهردار و با حضور معاونین شهردار برگزار شد

شناسه : 91095962

آدرس کوتاه :