جایگاه سوخت سیار در میدان مرکزی

شناسه : 278479
جایگاه سوخت سیار در میدان مرکزی

در نظر است برای رفاه مراجعین به میدان میوه و تره بار و همچنین ایجاد رونق در میدان میوه و تره بار جایگاه سوخت سیار شامل (نفت گاز ،بنزین،گاز cnG ) توسط بخش خصوصی و همکاری سازمان میادین میوه و تره بار به صورت مشارکتی در میدان مرکزی  راه اندازی و به بهره برداری برسانند

آدرس کوتاه :