تابلو سه وجهی میدان

شناسه : 1939340
تابلو سه وجهی میدان

تابلو سه وجهی میدان میوه تره بار با متن

میدان مرکزی

میوه و تره بارشهرداری یزد

 

تابلو های هدایت مسیر

اطلاع رسانی دسترسی های میدان مرکزی  و هدایت مسیر از جاده کمر بندی شهر به میدان مرکزی با ذکر فاصله  تا میدان مرکزی  توسط سازمان انجام گرفت

 

 

 

آدرس کوتاه :