بهداشت محیط و مواد غذایی عرضه شده در شب بازار و روز بازار از جمله دغدغه های سازمان ساماندهی مشاغل است

شناسه : 91400081

بهداشت محیط و مواد غذایی عرضه شده در شب بازار و روز بازار از جمله دغدغه های سازمان ساماندهی مشاغل است

در نشستی با حضور کارشناسان بهداشت شهرستان یزد عنوان شد در کنار توجه به مسائل شب بازار و روزبازارها مسئله بهداشت موادغذایی و محیط از اهمیت بالایی برخوردار است

 

به گزارش روابط عمومی سازمان در نشستی که با حضور کارشناسان بهداشت شهرستان یزد و دشتی رئیس سازمان برگزار گردید مواردی در زمینه بهداشت مواد غذایی ، افراد و محیط شب بازار و روزبازارها مطرح گردید

در این نشست محمد رضا دشتی با بیان اینکه توجه به مسائل اقتصادی و نگاه کلان سازمان در ایجاد بازار حمایتی نباید ما را از توجه به بحث مواد غذایی غافل کند خواستار توجه بیشتر کارشناسان بهداشتی و همکاری گسترده تر و دوسویه با سازمان شد

وی افزود : سلامت عمومی شهروندان هنگام خرید از این بازارها از جمله موارد مهم و لازمی است که بایدپیگیری و رفع گردد

دشتی با اشاره به ثبت کلیه مشخصات کامل  افراد متقاضی حضور در شب بازار و روز بازارها  گفت در گام بعدی سازمان باید در زمینه بهداشت محیط و مواد غذایی به جمع بندی برسد و این امر در جلسات آتی دست یافتنی است

در ادامه کارشناسان بهداشت به بیان دیدگاه و موارد چک لیست های بهداشتی پرداختند و مقرر شد طی بازدید هماهنگ شده موارد بهداشتی مد نظر در بازارها بررسی گردد

آدرس کوتاه :