برگزاری جلسه هم اندیشی راهکارهای متمرکز شدن میادین میوه وتره بار با حضور اعضای هئیت مدیره ، مهندس قمی رئیس شورای شهرستان و رئیس اتحادیه میوه و تره بار

شناسه : 90977079

برگزاری جلسه هم اندیشی راهکارهای متمرکز شدن میادین میوه وتره بار با حضور اعضای هئیت مدیره ، مهندس قمی رئیس شورای شهرستان و رئیس اتحادیه میوه و تره بار

برگزاری جلسه هم اندیشی راهکارهای متمرکز شدن میادین میوه وتره بار با حضور اعضای هئیت مدیره ، مهندس قمی رئیس شورای شهرستان و رئیس اتحادیه میوه و تره بار

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در سی و نهمین جلسه هئیت مدیره سازمان با حضور مهندس قمی عضو محترم شورای اسلامی شهر یزد و مشرف رئیس اتحادیه میوه وتره بار برگزار شد

 

در این جلسه با توجه به هماهنگی انجام شده در خصوص مشکلات و مباحث حوزه میادین میوه وتره بار و روند فعالیت میدان مرکز تشریح شد

 

در ادامه جلسه موضوع متمرکز شدن کلیه خدمات میدانداران در میدان مرکزی مطرح و مقرر شد رئیس اتحادیه میوه وتره بار ظرف مدت یک هفته کلیه انتظارات و پیشنهادات خود در این خصوص جهت بررسی به هئیت مدیره سازمان ارائه نماید

 

 

 

.

آدرس کوتاه :