برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین کمیته امداد امام خمینی ره منطقه یزد در راستای بازارهای حمایتی

شناسه : 91327836

برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین کمیته امداد امام خمینی ره منطقه یزد در راستای بازارهای حمایتی

دشتی گفت : یکی از اقدامات اساسی در زمینه جایگزینی افراد متعدد تشکیل شبکه حمایتی با سرشاخه های فروش در بازار است بگونه ای که افرادی که توانایی حضور به هردلیل را ندارند با یک واسطه اقدام به عرضه محصولات مطابق آئین نامه های سازمان نمایند .

نشست هم اندیشی محمدرضادشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  با جمعی از مسئولین کمیته امداد امام خمینی ره برگزار شد

محمدرضا دشتی در این نشست به اهداف سازمان با توجه به اساسنامه پرداخت و گفت : بازارهای تحت نظارت سازمان با رویکرد حمایتی از فروشندگان کم سرمایه و همچنین حمایت از عرضه تولیدات داخلی من جمله صنایع دستی ، خانگی و  روستایی است که با نگاه بهره گیری از ظرفیت ایجاد شده امکان پذیر است .

وی افزود : از جمله اقداماتی که در دوره جدید در بازارها به آن باید  بپردازیم تجمیع سازی افراد معرفی شده از سوی آن نهاد محترم است که با توجه به استقبال زیاد باید رویکرد جایگزینی را در فواصل معین در نظر بگیریم

دشتی گفت : یکی از اقدامات اساسی در زمینه جایگزینی افراد متعدد تشکیل شبکه حمایتی با سرشاخه های فروش در بازار است بگونه ای که افرادی که توانایی حضور به هردلیل را ندارند با یک واسطه اقدام به عرضه محصولات مطابق آئین نامه های سازمان نمایند .

در این جلسه در خصوص مباحث مطرح شده از سوی مسئولین کمیته امداد امام خمینی ره  بحث وتصمیم گیری گردید

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :