برگزاری جلسه آموزشی تئوری و عملی اطفاءحریق ومقابله با حوادث

شناسه : 48091692

برگزاری جلسه آموزشی تئوری و عملی اطفاءحریق ومقابله با حوادث

برگزاری جلسه آموزشی تئوری و عملی اطفاءحریق ومقابله با حوادث

برگزاری جلسه آموزشی تئوری و عملی اطفاءحریق ومقابله با حوادث

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری یزد. جلسه آموزشی تئوری و عملی اطفاءحریق ومقابله با حوادث با همکاری  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در روزیکشنبه مورخ 1394/08/17با حضور غرفه داران،پرسنل اداری،خدمات،نگهبانان و... در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد برگزار گردید . در این جلسه آموزشی حاضرین با شیوه های اطفاء حریق و مقابله با حوادث آشنا گردیدند.

 

 

.

روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد

 

آدرس کوتاه :