بدنبال تعاملات سازنده با اصناف در طراحی شهرک های جدید هستیم

شناسه : 93228018

بدنبال تعاملات سازنده با اصناف در طراحی شهرک های جدید هستیم

در شرایطی قرار داریم که برخی اتحادیه های صنفی با پیگیری و مسئولیت اجتماعی بدنبال دریافت زمین و ایجاد شهرک تخصصی برای حوزه فعالیت خود هستند و این امر نوید دهنده رسیدن به شهرمسکونی آرام و شهرک هایی فنی، پویا و سرزنده است.

 

محمدرضادشتی: همدلی اتحادیه های صنفی در طراحی شهرک های جدید اتفاقات خوبی را برای شهر به همراه دارد.

 

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در نشستی با رئیس و کادر اجرائی اتحادیه خدمات خودرویی به تشریح رویکردهای این سازمان پرداخت و افزود: یکی از دغدغه های اصلی برای ایجاد شهرک های جدید طراحی شهرک هایی مطابق نیاز و آینده اتحادیه های صنفی است و ما در شهرک های جدید ضمن بهره گیری از تجارب گذشته ، نظرخواهی از واحد های صنفی را در اولویت قرار داده ایم.

 

محمدرضا دشتی با بیان اینکه در شهرک های فنی جدید قادر خواهیم بود تعداد بیشتری از اصناف را در راسته بازارهای تدوین شده فعال سازیم، افزود :

در شرایطی قرار داریم که برخی اتحادیه های صنفی با پیگیری و مسئولیت اجتماعی بدنبال دریافت زمین و ایجاد شهرک تخصصی برای حوزه فعالیت خود هستند و این امر نوید  دهنده رسیدن به شهرمسکونی آرام و شهرک هایی فنی، پویا و سرزنده است.

 

شایان ذکر است در این نشست راهکارها و دیدگاه های اتحادیه خدمات خودرویی نیز توسط رئیس و کادر اجرائی بیان و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :