با حکم دکتر جمالی نژاد شهردار یزد ، محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شد

شناسه : 91026524

با حکم دکتر جمالی نژاد شهردار یزد ، محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شد

لذا با استعانت از خداوند متعال و نظر به سوابق ، تجربیات و توانمندی که از شما سراغ می رود ، و به استناد ماده 10 اساسنامه سازمان ، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد منصوب میشوید


با حکم جمالی نژاد شهردار یزد ، محمد رضا دشتی به عنوان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهر
 و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد شد

 

در بخشی از حکم آمده است :

 

شهرها عرصه ظهور مشاغل  ، حرفه ها و کسب و کارهای متعدد و متنوعی هستند که همگام با پیشرفت های اخیر ، هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده می شود . از آنجا که هرگونه فعالیت اجتماعی - اقتصادی که در محدوده شهر روی می دهد با وظایف شهرداری در امر مدیریت شهری عجین گردیده است .سازمان اماندهی مشاغل شهر بصورت تخصصی بدین منظور تشکیل و فعال شده است . این سازمان با نقش مدیریت و ساماندهی و با کارکردهای اقتصادی ، اجتماعی ، اشتغالزایی و حتی فرهنگی ، بازیگر مهمی در زمینه توزیع عادلانه ، اشتغال پایدار ، توسعه چندبخشی و ترغیب سرمایه گذاری خواهد بود .

 

لذا با استعانت از خداوند متعال و نظر به سوابق ، تجربیات و توانمندی که از شما سراغ می رود ، و به استناد ماده 10 اساسنامه سازمان ، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد منصوب میشوید تا در سایه عنایات حضرت حق و ا بهره گیری از دانش مدرن و فناوری های نوین ، در راستای ایجاد تحول و جهش در زیرساخت های سازمان و مدیریت و ساماندهی مشاغل در حوزه های مختلف موضوع فعالیت سازمان ، موفق و سربلند باشید

 

آدرس کوتاه :