بازید اعضای شورای شهر همدان و شهردار همدان از پروژه میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

شناسه : 91146372

بازید اعضای شورای شهر همدان و شهردار همدان از پروژه میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

ابراهیم مولوی رئیس شورای شهر همدان به همراه اعضای شورا و عباس صوفی شهردار همدان از فعالیت های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی بازدید نمودند

اعضای شورای شهر همدان به همراه عباس صوفی شهردار همدان با حضور در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد از بخش های مختلف این میدان بازدید بعمل آوردند

 

محمد رضا دشتی ، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهر و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در نشست مشترک با اعضای شورای شهر و شهردار همدان ضمن خوش آمدگویی به آنان ، توضیحاتی را در مورد میدان مرکزی ، نحوه مشارکت و ساخت آن بیان نمودند .

 

در این نشست که مهندس فرامرز رمضانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری یزد نیز حضور داشت توضیحاتی از نحوه آورده و تعهدات سرمایه گذار و شهرداری بیان نمودند

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :