بازدید مدیر عامل سازمان از میدان مرکزی میو ه وتره بارو سرد خانه هامون ثمر شهرزاهدان

شناسه : 68442470

بازدید مدیر عامل سازمان از میدان مرکزی میو ه وتره بارو سرد خانه هامون ثمر شهرزاهدان

بازدید مدیر عامل سازمان از میدان مرکزی میو ه وتره بارو سرد خانه هامون ثمر  شهرزاهدان   

 

به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری یزد مدیر عامل سازمان طی سفر به زاهدان  و سرد خانه هامون ثمر بازدید وسپس در جلسه کارگروه تخصصی مدیران عامل  سازمانهای میادین کلانشهرهای کشور شرکت نمود و طی جلسات مختلفی با مدیر ان عامل  سازمانهای میادین مشهد ،شیراز،کرمان ،بیرجند،زاهدان،اردبیل و...ملاقات و به تبادل نظر پرداختند .

آدرس کوتاه :