بازدید مدیران سازمان از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروشهرک مشاغل فنی مشهد مقدس

شناسه : 43899413

بازدید مدیران سازمان از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروشهرک مشاغل فنی مشهد مقدس

بازدید مدیران سازمان  از بازارهای ارزاق عمومی ، میوه وتره باروشهرک مشاغل فنی مشهد مقدس

به گزارش مدیر روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد  کارشناسان این سازمان در تاریخ شنبه و یکشنبه  هجدهم و نوزدهم مهرماه سال جاری ضمن سفر به مشهد مقدس با معاون سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری این استان دیدار وگفتگو کردند . در این دیدار آقای مهندس نعیمی مقدم ضمن خوش آمد گویی وخیر مقدم به مدیران این سازمان آنها را دعوت به بازدید از بازارچه های محلی پیروزی، فلسطین ، نسترن و پامچال نمود. در این بازدیدها  با طرحهای در دست اجرای سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل فنی مشهد مقدس آشنایی صورت گرفته  و با مسئولین مربوطه جهت اجرای این طرحها  در استان یزد  بحث وتبادل نظر صورت پذیرفت. 

 

آدرس کوتاه :