بازدید رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان از میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

شناسه : 90960817

بازدید رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان از میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد ، رئیس و جمعی از کارشناسان سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری همدان ضمن بازدید از بخش های مختلف میدان مرکزی میوه وتره بار در روند تجربیات صورت گرفته قرار گرفتند

 

همچنین بازدید کنندگان ضمن اشاره به فعالیت های صورت گرفته تاکنون د میدان مرکزی میوه و تره بار شهردار یزد اظهار داشتند : ظرفیت بالقوه  و نقاط قوت بسیار در میدان مرکز میوه وتره بار در جریان است که چنانچه این نقاط قوت اجرائی شود میدان مرکزی شاهد تحول بزرگی خواهد بود .

 

در جریان این بازدید نشستی با حضور رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد برگزار شد و از نحوه تعامل با طرف مشارکت کننده در ساخت میدان مرکزی و روند قرارداد تاکنون مباحثی بیان گردید.

 

 

 

آدرس کوتاه :