بازدید دشتی از مجموعه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز

شناسه : 91702067

بازدید دشتی از مجموعه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز

تبادل نظرات و تجربیات با حضور محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز به عنوان یکی از سازمان های توانمند وابسته به شهرداری کلانشهر شیراز می باشد که با نگاه و رویکرد اساسنامه خدمات شایان و شایسته ای را به مردم شهر شیراز ارائه داده است

 

بازارچه های میوه وتره بار متعدد و در نقاط مختلف شهر شیراز ، سایت آهن آلات و بنکداران چند خدمت شایسته از سازمان میباشد

ساخت بازارچه میوه و تره بار آنهم با سازه سبک و جابجایی آسان از جمله تدابیر سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز در این زمینه است .

بازدید از میدان مرکزی میوه و تره ار شهرداری شیراز و جلسه مشترک با کارشناسان سازمان شیراز و تبادل نظرات و تجربیات از جمله برنامه های پایانی این بازدید بود

آدرس کوتاه :