اهداف سازمان میادین میوه وتره بار

شناسه : 278729
اهداف سازمان میادین میوه وتره بار

هدف از تاسیس سازمان میادین میوه وتره بار

هدف ازتاسیس سازمان ایجاد تسهیلات لازم در امر تهیه وتوزیع و فرآورده های کشاورزی  در جهت حمایت از تولید کنند گان میباشد تا بتواند مسیر حرکت محصولات را از تولید به توزیع با اصول صحیح هدایت نماید.

آدرس کوتاه :