جلسه شورای سازمان در دفتر رئیس سازمان برگزار گردید

شناسه : 91952080

جلسه شورای سازمان در دفتر رئیس سازمان برگزار گردید

در این جلسه مواردی از آینده کاری سازمان مطرح و مصوبات لازم صورت پذیرفت

به گزارش روابط عمومی  سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در  جهت ترسیم افق آینده کاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری جلسه شورای سازمان با حضور سرپرست  شهرداری یزد  به عنوان رئیس شورا و رئیس هئیت مدیره ، محسن ابوترابی عضو ناظر شورا ، علی اکبر حدادی رئیس دامپزشکی یزد و محمد رضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت معدن تجارت یزد و دیگر اعضا هیئت مدیره در دفتر سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد .

 در این جلسه بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، دستور کار جلسه از طرف رئیس سازمان مطرح گردید و محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری به بیان عملکرد شش ماهه سازمان پرداخت .

در این جلسه مواردی از آینده کاری سازمان مطرح و مصوبات لازم صورت پذیرفت

آدرس کوتاه :