گپ و گفت صمیمانه سید محمد رستگاری فرماندار یزد با جمعی از میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

شناسه : 92005547

گپ و گفت صمیمانه سید محمد رستگاری فرماندار یزد با جمعی از میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

در این دیدار دو ساعته فرماندار ضمن بازدید از غرفه های فعال میدان به گفتگو با میدانداران و بررسی مشکلات آنان پرداخت ، کمبود میوه های فصلی ، عدم تناسب قیمت گذاری و دو گانگی میدان میوه وتره بار از جمله موارد مطرح شده در این گپ و گفت صمیمانه بود


به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد صبح روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 98 سید محمد رستگاری فرماندار یزد بهمراه معاون برنامه ریزی و محمد رضا دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و حسین مشرف رئیس اتحادیه میوه وتره بار از میدان مرکزی میوه وتره بار بازدید نمودند .

در این دیدار دو ساعته فرماندار ضمن بازدید از غرفه های فعال میدان به گفتگو با میدانداران و بررسی مشکلات آنان پرداخت ، کمبود میوه های فصلی ، عدم تناسب قیمت گذاری و دو گانگی میدان میوه وتره بار  از جمله موارد مطرح شده در این گپ و گفت صمیمانه بود .

 

 

 

.

آدرس کوتاه :