بازدید محسن ابوترابی از محل احداث شهرک مشاغل فنی جدید

شناسه : 92423714

بازدید محسن ابوترابی از محل احداث شهرک مشاغل فنی جدید

ابوترابی با اشاره به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها به عنوان یکی از ابزارهای خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر افزود : با قرار گیری این کمیسیون در سازمان ساماندهی مشاغل امید آن داریم شاهد شهری آرام و بافت مسکونی دارای آسایش باشیم

بازدید محسن ابوترابی عضو ناظر شورای اسلامی شهر یزد در سازمان ساماندهی مشاغل شهری  از محل احداث شهرک جدید مشاغل فنی یزد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد محسن ابوترابی در پایان این بازدید با اشاره به روند واگذاری این زمین در سال 1364 و مصوبه تعیین کاربری کارگاه های مزاحم شهری توسط کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در سال 1393 بر مبنای ایجاد شهرک مشاغل فنی  را یک آینده نگری بسیار عالی دانست و افزود : با توجه به رسالت سازمان ساماندهی مشاغل و همچنین پتانسیل مشاغل فنی منطقه 4 و برخی مشکلات زیست محیطی کارگاهها ، ایجاد این شهرک در دیگر سوی شهر یک امر مهم و لازم است

 

وی افزود : منطقه 4 شهرداری یزد با نگاه عدم همخوانی مشاغل فنی و بافت مسکونی یکی از مناطق چندگانه شهرداری یزد  می باشد که باید مشاغل مزاحم شهری آن طی یک فرآیند به شهرک جدید منتقل شوند وبا این اقدام  محله و بافت مسکونی آرام رقم زده شود

 

ابوترابی با بیان اینکه شهرک مشاغل فنی در جنب میدان امام رضا ع توانسته است برخی مشاغل فنی و مزاحم سطح شهر را در خود جای دهد از مجوز فروش 70 قطعه زمین جدید توسط شورای اسلامی شهر یزد خبر داد و افزود : نگاه شورای اسلامی شهر یزد خروج مشاغل فنی مزاحم از بافت تاریخی و محدوده ثبت جهانی شهر یزد است که این مهم نیز با سازو کار و آئین نامه بزودی توسط سازمان اجرائی و عملیاتی میگردد واین حرکت  خوب سازمان با همکاری و همراهی اداره کل راه و شهرسازی یزد برای جانمایی صورت گرفته  در چند نقطه از سطح شهر نسبت به ایجاد شهرک های صنفی جدید نوید بخش شهری زیست پذیر و انسان محور خواهد بود

 

ابوترابی با اشاره به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها به عنوان یکی از ابزارهای خروج مشاغل مزاحم از سطح شهر افزود : با قرار گیری این کمیسیون در سازمان ساماندهی مشاغل امید آن داریم شاهد شهری آرام و بافت مسکونی دارای آسایش باشیم

آدرس کوتاه :