گلایه ها و درد دلهایی از کسبه شهرک مشاغل کوثر (جنب فرودگاه )

شناسه : 91581986

گلایه ها و درد دلهایی از کسبه شهرک مشاغل کوثر (جنب فرودگاه )

برخی دلایل عدم رونق شهرک و مشکلات پیش آمده از جمله عدم تعیین وضعیت پارکینگ ، عدم تناسب زمین با رسته شغلی و همچنین اخطارهای متعدد تخریب توسط شهرداری ،از جمله گلایه هایی بود که کسبه محل با رئیس سازمان در میان گذاردند

گلایه ها و درد دلهایی از کسبه شهرک مشاغل کوثر (جنب فرودگاه )با دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  در این بازدید که به دعوت جمعی از کسبه شهرک صورت گرفت برخی دلایل عدم رونق شهرک و مشکلات پیش آمده از جمله عدم تعیین وضعیت پارکینگ ، عدم تناسب زمین با رسته شغلی و  همچنین اخطارهای متعدد تخریب توسط شهرداری ،از جمله گلایه هایی بود که کسبه محل با رئیس سازمان در میان  گذاردند

 

در این بازدید دشتی ضمن بازدید از محوطه احداث شده شهرک ، قول مساعد بیان مشکلات شهرک کوثر را در کارگروههای تخصصی را داد

آدرس کوتاه :