کاشت درخت در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

شناسه : 90691613

کاشت درخت در میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

جمعی از میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد به همراه رئیس سازمان و به پاسداشت بهار طبیعت اقدام به کاشت درخت در محوطه میدان مرکزی نمودند

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با آماده سازی و بهسازی چند روزه فضای سبز و کودهی متناسب با نوع و جنس درختان برنامه کاشت درخت که به مزیت همدلی و همراهی در میدان مرکزی بود صورت پذیرفت

در این برنامه تعدادی از میدانداران میدان مرکزی به همراه رئیس سازمان و تنی چند از همکاران سازمان اقدام به کاشت درخت نمودند در جریان این برنامه آغاز حرکت بهره برداری از فازهای دیگر میدان که جهت آبزیان و پروتئین میباشد صورت پذیرفت

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :