ورزش و سلامت

شناسه : 278779
ورزش و سلامت

 به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه وتره بار

گرو کوهنوردی سازمان میادین میوه وتره بار در بین کارکنان سازمان در جهت ایجاد همبستگی وایجاد روحیه نشاط وسلامت تشکیل گردید

طی این گزارش شانزده نفر از پرسنل سازمان برای گام نخست وایجاد هماهنگی بین افراد تیم به ارتفاعات شیر کوه ورودی خضر آباد صعود کردند.

آدرس کوتاه :