همتی مضاعف برای توسعه شهرک مشاغل داریم و این همت باید از سوی کسبه شهرک آغاز گردد

شناسه : 91185047

همتی مضاعف برای توسعه شهرک مشاغل داریم و این همت باید از سوی کسبه شهرک آغاز گردد

دشتی با اشاره به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره کرد و افزود تعدادی از واحدهای در نظر گرفته شده در شهرک به مشاغل مزاحم سطح شهر اختصاص می یابد و با مشوق های در نظرگرفته شده زمینه خروج آنها را در شهر رقم خواهیم زد .

دشتی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در نشست هماهنگی با معتمدان و نمایندگان اصناف مستقر در شهرک مشاغل فنی به اهمیت وجود شهرک مشاغل مزاحم پرداخت و گفت ساماندهی مشاغل مزاحم شهر یزد رویکرد جدید سازمان است و در این مسیر همت مضاعفی برای توسعه شهرک مشاغل داریم و این همت باید از سوی کسبه شهرک شروع گردد .

 

دشتی به بیان اقدامات صورت گرفته تاکنون در شهرک مشاغل پرداخت وگفت تعدادی زمین به صورت مزایده در دست آماده سازی برای فروش میباشد و تعداد دیگری از واحدها با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری یزد به صورت ساختمان احداث میگردد که این امر تا پایان سالجاری رقم خواهد خورد.

 

دشتی با اشاره به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها اشاره کرد و افزود تعدادی از واحدهای در نظر گرفته شده در شهرک به مشاغل مزاحم سطح شهر اختصاص می یابد و با مشوق های در نظرگرفته شده زمینه خروج آنها را در شهر رقم خواهیم زد .

 

وی افزود : همت معتمدین شهرک و ارائه نظرات کارشناسی در این جلسات موجب خواهد شد به صورت ویژه به موضوعات اصلی و الزام آور شهرک خواهیم پرداخت و معتمدین شهرک قطعا به عنوان مشاورین سازمان در زمینه شهرک خواهند بود.

 

وی افزود : با مکاتباتی که با اتحادیه اصناف فنی شهریزد داشتیم میزان و متراژ هر واحد صنفی با مشخصات مورد نظر را مطابق نظر اتحادیه مربوط هماهنگ نمودیم و در برنامه های آتی سازمان بر آن مبنا عمل خواهیم کرد .

 

دشتی گفت : از جمله مواردی که در واگذاری های واحدهای شهرک به آن توجه خواهیم داشت در مورد جواز کسب است که افرادی که برای دریافت واحد و یا زمین به سازمان مراجعه می نمایند چند شرط دارای امتیاز داریم که مهمترین شرط آن داشتن جواز کسب است که بالاترین امتیاز در تقسیط مبالغ پرداختی واحدها برای فرد متقاضی است .

 

در انتهای نشست تعدادی از معتمدان و نمایندگان اصناف مستقر در شهرک به بیان مشکلات موجود از جمله نبود نةارت در آسفالت معابر و جدول گذاری و مسجد شهرک پرداختند

آدرس کوتاه :