نصب بیلبورد آشنایی بیشتر شهروندان در سطح شهر

شناسه : 90210720

نصب بیلبورد آشنایی بیشتر شهروندان در سطح شهر

نصب بیلبورد آشنایی بیشتر شهروندان در سطح شهر

2 عدد بیلبورد تبلیغات شهری در راستای آشنایی بیشتر شهروندان با میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد در میدان های

 

مرکزی شهر ( میدان باهنر و میدان امام حسین ع   ) نصب گردید . عکس های این اقدام را در گزارش تصویری ذیل ملاحظه فرمایید

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :