میدانداران میوه وتره بار نیز در راستای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در میدان مرکزی پا به رکاب شدند

شناسه : 90722428

میدانداران میوه وتره بار نیز در راستای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در میدان مرکزی پا به رکاب شدند


همگام با دوچرخه سواران شهری میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار نیز پا به رکاب شدند و در میدان مرکزی همدل وباهم دوچرخه سواری نمودند

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفر آورده های کشاورزی شهرداری یزد میدانداران میدان مرکزی میوه وتره بار همراه با ابوالقاسم ابوالحسنی رئیس سازمان به دوچرخه سواری در اطراف میدان مرکزی پرداختند

دراین مراسم که به صورت زنده از رادیو یزد درحال پخش بود پس از نرمش صبحگاهی میدانداران مرکزی میوه وتره بار در آخرین روز کاری سال 1396 اقدام به دوچرخه سواری در میدان نمودند

مجری توانمند صداو سیما یزد جناب آقای آقایی برگزاری این مراسم را به عهده داشت
.

 

 

 

 

 

.

 

.
.

آدرس کوتاه :