مصاحبه مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد با روزنامه همشهری یزد

شناسه : 87446073

مصاحبه مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد با روزنامه همشهری یزد

مصاحبه مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد با روزنامه همشهری یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان میوه وتره بار وفرآوره های کشاورزی شهرداری یزد طرح ساماندهی وانت بارها ی عرضه میوه وتره بار در سطح شهر یزد از نیمه آبان ماه نود و پنج به مدت یک ماه آغاز گردید .

ابوالفضل ابوئی مدیرعامل سازمان میوه وتره بار در مصاحبه با روابط عمومی این سازمان درباره این طرح گفت:  طرح ساماندهی به منظور نظارت بر عرضه کنندگان میوه وتره بار و خرده فروشان محصولات کشاورزی شروع گردیده است که از اهداف اصلی این طرح می توان به نظارت بر کیفیت محصولات و نحوه نرخ گذاری اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد در این طرح پس از ثبت نام متقاضی و ارائه مدارک مربوطه ایستگاههایی در سطح شهر یزد تعیین گردیده که وانت بارهای ثبت نام شده فقط مجاز به توقف و ارائه محصولات در این ایستگاهها می باشند و توقف در خیابان و بلوارهای اصلی سطح شهر یزد ممنوع می باشد.

ابوئی افزود در ایستگاههای فوق نسبت به درجه بندی محصولات ، نرخ محصولات و شاخص سنجش ترازوی عرضه کننده توسط بازرسین سازمان بررسی به عمل می آید از دیگر مزایای طرح فوق جلوگیری از هرگونه مسائل ترافیکی ، سد معبر و نظارت مستمر بر عملکرد وانت بارها و حفظ حرمت و جایگاه شخصیتی عرضه کننده و توان رسیدگی به شکایت همشهریان می باشد.

برای فرد عرضه کننده به همراه وانت جواز کسب موقت سیار از سوی سازمان ارائه و صادر می گردد و لزوم دریافت جواز کسب سیار و همچنین استفاده از ایستگاههای فوق ارائه فاکتور خرید محصولات کشاورزی از میدان مرکزی میوه وتره بار می باشد

آدرس کوتاه :