مزایده عمومی

شناسه : 92614389

مزایده عمومی

واگذاری تعدادی غرفه و مغازه در میدان مرکزی میوه و تره بار و شهرک مشاغل فنی از طریق مزایده ( اگهی مذکور منقضی شده است )

آدرس کوتاه :