مزایده بهره برداری از باسکول 60 تنی تمام اتوماتیک و اخذ ورودیه میدان مرکزی میوه وتره بار

شناسه : 91595802

مزایده بهره برداری از باسکول 60 تنی تمام اتوماتیک و اخذ ورودیه میدان مرکزی میوه وتره بار

مزایده بهره برداری از باسکول ۶۰ تنی تمام اتوماتیک و اخذ ورودیه میدان مرکزی میوه وتره بار شهرداری یزد

آدرس کوتاه :