قدردانی مردم محله صدرآباد نسبت به اجرای طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یز د

شناسه : 93576113

قدردانی مردم محله صدرآباد نسبت به اجرای طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یز د

متعمدین محله صدرآباد یزد (کشتارگاه سابق) به نمایندگی از مردم این منطقه با حضور در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد از اقدامات صورت گرفته و اجرای طرح خروج دام و طیور از منازق مسکونی قدردانی کردند

متعمدین محله صدرآباد یزد (کشتارگاه سابق) به نمایندگی از مردم این منطقه با حضور در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد از اقدامات صورت گرفته و اجرای طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی قدردانی کردند.

معتمدین و نمایندگان محلی شهروندان عزیز در محله صدرآباد با اهدا گل به «محمدرضا دشتی» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد مراتب قدردانی خود را از اقدامات این مجموعه در ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و خروج نگهدارندگان دام و طیور از این منطقه مسکونی اعلام داشتند.

لازم به ذکر است طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یزد با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط  از مردادماه سال جاری آغاز و بیش از 240 واحد  نگه دارنده دام و طیور  شناسایی و  از سطح محله و بافت مسکونی خارج شدند

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :