قدردانی مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای موفق طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یزد

شناسه : 93669573

قدردانی مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای موفق طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یزد

مدیرکل دامپزشکی استان یزد با اهداء لوح سپاسی از اقدامات و برنامه‌ریزی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد برای اجرای موفق طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد، در لوح سپاسی از سوی « علی فاتحی‌نیا » مدیرکل دامپزشکی استان یزد از اقدامات و برنامه‌ریزی موثر « محمدرضا دشتی» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد  برای اجرای موفق طرح خروج دام و طیور از مناطق مسکونی شهر یزد قدردانی شد.

در بخشی از متن این لوح سپاس آمده است:

بدینوسیله از مساعی ارزشمند، همکاری‌های جنابعالی نسبت به تحقق اهداف و برنامه‌های دامپزشکی و پلمپ نمودن دامداری‌های موجود در منطقه کشتارگاه که ارتقاء سطح بهداشت جامعه و سلامت مردم را بدنبال داشته است، تشکر و قدرانی می‌نمایم.

آدرس کوتاه :